prawo rodzinne czasopismo

 
Tytuł:prawo rodzinne czasopismo
Url:https://e-pismoprocesowe.pl
Opis: 
 Kodeks rodzinny i opiekuńczy strona www zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego także skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów strona www umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie przemian prawnych. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego atoli poprzednio ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

 
This template downloaded form free website templates