fundacje i stowarzyszenia charakterystyka

 
Tytuł:fundacje i stowarzyszenia charakterystyka
Url:https://stowarzyszeni.pl
Opis: 
 Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach stanowi podsumowanie obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia normy tworzenia również sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób z większym natężeniem transparentny niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor kompleksowo omawia zarówno teoretyczne, jakim sposobem i użyteczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Prezentuje podobnie kształtowanie się instytucji stowarzyszeń i fundacji w ujęciu historycznym dodatkowo zagadnienie wolności zrzeszania się w regulacjach prawa międzynarodowego i w przepisach Konstytucji.

 
This template downloaded form free website templates