prawo administracyjne jan zimmermann

 
Tytuł:prawo administracyjne jan zimmermann
Url:https://prawoo.pl/prawo-administracyjne-podrecznik,254
Opis: 
 Obecne Prawo administracyjne zostało zaktualizowane, a w niektórych częściach zaiste zmienione i uzupełnione. Mając na uwadze rosnące znaczenie tzw. soft law, w pierwszej jego części dodano fragment religijny tym swoistym źródłom regulacji, z którymi mamy jeszcze częściej do czynienia. W związku ze zmianami ustawowymi zaktualizowana została porcja czwarta podręcznika dotycząca wybranych zagadnień prawa materialnego, w tym przede wszystkim kwestie dotyczące ochrony zabytków, prawa mieszkaniowego, prawa bankowego to znaczy zgromadzeń. Przedstawiono zarówno modyfikacje dotyczące tematyki pracowników administracji publicznej. Publikacja z prawa administracyjnego jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce zaprezentowano najważniejsze zadania ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego.

 
This template downloaded form free website templates